CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS SAO ĐỎ

Địa chỉ: Lô KB1-1, Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Tel: 02253.28.22.22 - Hotline: 02253.28.22.22

Website: http://saodologistics.com.vn