Sứ mệnh

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Logistics Sao Đỏ đặt cho mình sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trên mọi phương diện về sản phẩm dịch vụ, đội ngũ nhân sự và trên hết là phương pháp phục vụ khách hàng, xác định sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu quan trọng nhất.

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Công ty Cổ phần Logistics Sao Đỏ mong muốn được đóng góp những giá trị cho cộng đồng, tạo công việc cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.