Tầm nhìn

Công ty Cổ phần Logistics Sao Đỏ định hướng trở thành đơn vị cung cấp toàn diện chuỗi dịch vụ logistics cho khách hàng trong và ngoài nước.

Công ty Cổ phần Logistics Sao Đỏ đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành một trong top 3 đơn vị logistics hàng đầu miền Bắc với hệ thống dịch vụ đa dạng, nguồn lực hạ tầng và thiết bị phong phú hiện đại, mạng lưới rộng khắp tại nhiều tỉnh thành và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.