CUNG CẤP PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ XÂY DỰNG

05/11/2019
0

Công ty Cổ phần Logisitcs Sao Đỏ cung ứng các phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động xây dựng của khách hàng.

 

Xe phục vụ công trường

 

- Thiết bị cẩu

 

- Phương tiện đường thủy

 

- Các loại máy xây dựng