DỊCH VỤ ĐẠI LÝ HÀNG HẢI

05/11/2019
0

Công ty Cổ phần Logistics Sao Đỏ sẵn sàng cung ứng dịch vụ đại lý hàng hải cho khách hàng với đa dạng dịch vụ:

- Thu xếp dịch vụ và hoàn thiện thủ tục tại cảng

 

- Đổi ca thuyền viên

 

- Sửa chữa tàu

 

- Cung ứng vật tư

 

- Cung ứng nhu yếu phẩm

 

- Dịch vụ vệ sinh tàu