DỊCH VỤ HẢI QUAN

05/11/2019
0

Công ty Cổ phần Logistics Sao Đỏ cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan đa dạng và toàn diện cho khách hàng.

 

- Khai báo hải quan

 

- Thủ tục xuất – nhập khẩu hàng hóa

 

- Thủ tục tạm nhập tái xuất, quá cảnh biên giới

 

- Thủ tục chuyên ngành: đăng kiểm, kiểm dịch, hun trùng, khử trùng,..